Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

‘Alles over het maagdenvlies’: nieuwe voorlichtingscampagne en oproep aan de politiek

20 juli 2021

Nieuwe voorlichting over het ‘maagdenvlies’ 

Maagdenvliescontroles- en reconstructies komen vaak voort uit onwetendheid en fabels over het ‘maagdenvlies’. Nu de zomervakantie aanbreekt en coronamaatregelen versoepeld zijn, worden er weer huwelijken gepland. Ook vinden er huwelijken plaats, zowel gedwongen als vrijwillig, waarbij vrouwen gedwongen worden om te bewijzen dat ze maagd zijn.  Ons advies aan deze vrouwen is in de eerste plaats om niet te trouwen met mannen aan wie ze moeten bewijzen dat ze maagd zijn. Wij lanceren vandaag ‘Alles over het maagdenvlies’, waarin we voorlichting geven over de ‘maagdenvlies’, informatie geven over wat de gevolgen zijn van een maagdenvliesreconstructie en over waar meisjes en vrouwen terecht kunnen als ze te maken krijgen met dit geweld. Deze handelingsperspectieven zijn gebaseerd op de richtlijn van de NVOG en zijn in samenwerking met arts en seksuoloog Ylanga van der Geld ontwikkeld. Daarnaast hebben wij voor mannen de checklist  Geen vlies, wel maagd! gemaakt over hoe zij met vrouwen over maagdelijkheid en seks kunnen praten. 

De publicaties kunnen gratis besteld worden via info@femmesforfreedom.com

Oproep aan de politiek
In 2019 deden wij een oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG om een einde te maken aan de maagdelijkheidscontroles en maagdenvliesreconstructies omdat dit discriminatie van en geweld tegen meisjes en vrouwen is. Dit is niet alleen het standpunt van Femmes for Freedom, maar ook van de WHO

Naar aanleiding van onze oproep heeft de NVOG een nieuwe richtlijn ontwikkeld waarin bepaald wordt dat wanneer een vrouw een maagdenvliesreconstructie verzoekt, zij voorlichting krijgt over de anatomie van de vagina en hoe zij een maagdenvlies kan faken. Wij juichen deze ontwikkeling toe. Echter is het niet voldoende. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft aan dat handhaving onmogelijk is, aangezien er nog steeds geen wettelijk verbod is. Het is tijd om dat te veranderen. Dat vinden niet alleen wij, maar ook de politiek. Afgelopen oktober dienden Kamerleden van Wijngaarden (VVD) en van Dijk (SP) een motie in om maagdenvliesreconstructies te verbieden. 

Dit heeft tot een onderzoek naar maagdenvliesreconstructies geleid. Uit dit onderzoek bleek dat ongeveer 10 procent van de ondervraagde medische professionals in 2020 verzoeken kreeg tot een maagdenvliesreconstructie. Echter gaat het onderzoek, net zoals de richtlijn van de NVOG, uitsluitend over maagdenvliesreconstructies en niet over maagdenvliescontroles. Het ministerie van VWS die de opdrachtgever van dit onderzoek en de richtlijn van de NVOG is, lijkt niet te willen begrijpen dat ook de maagdenvliescontrole geweld tegen vrouwen is.   

De argumenten tegen een verbod van maagdenvliesreconstructies en maagdenvliescontroles die in het onderzoek genoemd worden, zijn dezelfde argumenten die eerder door cultuurrelativisten werden gebruikt om vrouwelijke genitale verminking in stand te houden. Een verbod is op de maagdenvlieshersteloperatie-en controles is nodig voor de handhaving van de mensenrechten van de vrouwen die hiermee te maken hebben. Zo wordt er ook in New York gewerkt aan wetgeving om maagdenvliescontroles te verbieden. In het plan van de Franse president Macron om extremisme tegen te gaan worden maagdenvliescontroles ook verboden. Het toestaan van deze praktijken ondermijnt het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, iets wat ook ons hoog in het vaandel zou moeten staan. Maagdenvliescontroles en maagdenvliesreconstructies zijn geweld tegen en discriminatie van vrouwen en derhalve onacceptabel.

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen