Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal
Nieuwsbericht illustratieve afbeelding

DRINGEND GEZOCHT: Jurist met gouden hart voor vrouwenrechten

voor een zeer urgent hoger beroep inzake huwelijkse gevangenschap

20 september 2022

VEERTIEN JAAR IN HUWELIJKSE GEVANGENSCHAP

Wij zoeken dringend uw hulp voor een vrouw die inmiddels al veertien jaar leeft in huwelijkse gevangenschap. Voor de Nederlandse wet is haar huwelijk al sinds lang ontbonden. Haar ex-man weigert echter het islamitisch-burgerlijk huwelijk (onder Pakistaans recht) definitief te ontbinden. Voor hem is dat geen probleem: hij woont inmiddels met zijn tweede echtgenote in het buitenland.

Voor de vrouw zijn de consequenties echter loodzwaar: in de ogen van haar gemeenschap en familie is zij - immers volgens het Pakistaans recht - nog steeds met hem getrouwd en moet zij zich zo in alles gedragen. De consequenties zijn sociale gevaren als uitstoting, maar er is nog meer. Als zij bijvoorbeeld met een nieuwe partner familie in haar land van herkomst zou bezoeken, kan zij veroordeeld worden tot een lange gevangenisstraf wegens overspel. Met Femmes for Freedom staan wij deze vrouw al jaren bij in haar strijd.

Femmes for Freedom is in 2011 opgericht om huwelijkse gevangenschap in Nederland en daarbuiten op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. We wilden dat huwelijkse gevangenschap erkend zou worden in de wet. En dit lukte ons in 2012 toen het Wetsvoorstel Tegengaan Huwelijksdwang, Polygamie en Genitale Verminking werd uitgebreid met huwelijkse gevangenschap.

 

WAAROM IS HET NU ZO URGENT?

Voor deze vrouw heeft de gang naar de Nederlandse rechter helaas géén recht gebracht. Want in haar zaak heeft de rechter haar al zo lang slepende huwelijkse gevangenschap niet beëindigd. Daarmee is nu het grote onrecht dat een Nederlandse vrouw blijvend is veroordeeld tot een nog langere huwelijkse gevangenschap - tenzij er door hoger beroep een ander resultaat verkregen kan worden.

De vrouw verkeert elke dag van haar leven in de beperkingen en angst van huwelijkse gevangenschap. Toch oordeelde de rechter dat haar vordering verjaard is, omdat de eenzijdige Talaqscheiding in 2008 door hem is uitgesproken zonder dit verder definitief af te handelen tot een scheiding die ook de vrouw haar vrijheid geeft.

 

GEEN BESCHERMING DOOR ONZE RECHTSSTAAT? ONACCEPTABEL!

De rechter is van mening dat de vrouw, toen zij in 2008 werd verstoten door haar man, meteen werk had moeten maken van haar zaak. Wij zijn diep geschokt door deze argumentatie die neerkomt op ‘blaming the victim’. Om te beginnen was er in 2008 in de Nederlandse rechtspraak nog geen dan wel nauwelijks aandacht voor huwelijkse gevangenschap. Daarnaast is het buitengewoon pijnlijk dat een langdurende, zeer onrechtvaardige misstand niet wordt beëindigd (immers een voortdurende onrechtmatige daad), omdát die al zo lang duurt! Dit druist in tegen elk rechtsgevoel: hoe langer de misstand voortduurt, hoe kleiner de kans van vrouwen wordt om op de bescherming van de Nederlandse rechtsstaat te kunnen rekenen. Bovendien voert de vrouw al lange tijd wél op allerlei fronten strijd voor haar rechten.

Wij maken ons grote zorgen door deze uitspraak. Voor de vrouw om wie het hier gaat, maar ook om de bredere gevolgen voor álle vrouwen in huwelijkse gevangenschap: want als vrouwen langer dan vijf jaar in huwelijkse gevangenschap verkeren, kunnen ze zich uiteindelijk blijkbaar niet succesvol wenden tot de Nederlandse rechter. 

ONVERTEERBAAR: OOK NOG EEN FINANCIËLE NEKSLAG VOOR SLACHTOFFERS

Boven op dit onrecht is de vrouw, die niet over voldoende middelen beschikt en op basis van een toevoeging heeft geprocedeerd, ook nog eens veroordeeld tot het betalen van de volledige proceskosten van bijna €5000,-.  

Deze uitspraak zal met zekerheid andere onvermogende vrouwen in huwelijkse gevangenschap ervan weerhouden om hun recht via de rechter trachten te verkrijgen. Zij kunnen zich het risico op een door de rechter opgelegde schuld middels de proceskostenveroordeling gewoonweg niet veroorloven.

 

RECHTSGELIJKHEID VOOR DUIZENDEN NEDERLANDSE VROUWEN OP HET SPEL

Deze uitspraak van de rechter kan en wil Femmes for Freedom in vele opzichten niet accepteren. Het is een klap in het gezicht van alle slachtoffers terwijl daders worden beloond voor langdurig traineren en tegenwerken van deze scheidingen. 

De advocaat die de zaak voor haar voerde heeft dit naast haar toch al zeer drukke werkzaamheden met hart en ziel opgepakt en wij zijn haar daarvoor buitengewoon dankbaar. Het hoger beroep vereist ook volgens haar echter een nieuwe frisse blik. 

Femmes for Freedom is een fel voorstander van eerlijker en betere vergoedingen voor advocaten die zich inzetten voor de minst draagkrachtigen in Nederland, zeer zeker ook voor de slachtoffers van geweldsdelicten zoals huwelijkse gevangenschap. Helaas is dit aan de politiek en kunnen we daar nu niet op wachten.

Daarom zijn wij zeer dringend op zoek naar een familierecht advocaat voor de vrouw, die deze zeer principiële en belangrijke zaak kan en wil doen op basis van een toevoeging. De termijn hoger beroep is 28 september. Om de termijn veilig te stellen wordt er pro forma al hoger beroep ingediend door de huidige advocate met het verzoek voor een ruime termijn voor de indiening van de grieven. De toevoeging blijft geheel overeind. Bij al uw werkzaamheden staat het team van Femmes for Freedom tot uw beschikking voor ondersteuning.

Daarnaast zoeken we ook urgent een cassatieadvocaat en een specialist in het verbintenissenrecht (onrechtmatige daad) voor advies en eventuele schriftelijke aanvullingen.

Bent u of kent u de advocaat die deze zaak wil doen en op wil komen voor vrouwenrechten? Dan kunt u contact opnemen met Femmes for Freedom via info@femmesforfreedom.com. Ook rechtenstudenten die willen bijdragen zijn van harte welkom om contact op te nemen.
En als u kunt helpen door dit bericht in uw netwerk te delen? Heel erg graag.

 

HELPT U MEE?

Meer informatie over de politieke en juridische strijd van Femmes for Freedom tegen huwelijkse gevangenschap in Nederland klik hier. Ook in Europa strijden wij tegen huwelijkse gevangenschap. Wilt u ons op een andere manier steunen? Dat kunt u dan doen door te doneren en zo bij te dragen aan het geluk, de vrijheid en veiligheid van meisjes en vrouwen.

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen