Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal
Nieuwsbericht illustratieve afbeelding

Eind van het jaar

28 december 2022

Lieve vrienden en vriendinnen van Femmes for Freedom,

Met uw steun hebben we ook dit jaar weer nationaal en internationaal gevochten voor fundamentele veranderingen voor meisjes en vrouwen. Namens het hele team dank ik u, vanuit de grond van mijn hart, voor uw bijdragen en donaties. Dankzij u kunnen we onafhankelijk blijven; kunnen we onrecht en knelpunten blijven agenderen; vrouwen met raad én daad bijstaan en rechtszaken voeren die het verschil maken voor meisjes en vrouwen.

We hopen dat u ons ook in 2023 blijft  steunen, om samen de positie van meisjes en vrouwen in Nederland te verbeteren. Want nog elke dag is dat hard nodig. In deze nieuwsbrief belichten we enkele van onze activiteiten waarvoor uw steun alle verschil maakte en kan maken. Wij wensen u en al uw dierbaren een licht en hoopvol nieuwjaar – zoals uw betrokkenheid bij onze organisatie hoop en licht geeft aan vrouwen en meisjes in onvrije omstandigheden. Dank u wel!

 

Veel liefs en warme groet,

Shirin Musa

Directeur Femmes for Freedom 

 

Nieuwe campagne Financiële Zelfverdediging

In november lanceerde Femmes for Freedom het actieplan Financiële Zelfverdediging voor meisjes en vrouwen: een gerichte, praktische campagne om vrouwen te steunen die financieel onderdrukt worden. Minister Van Gennip van SZW gaf het startsein voor de campagne en gaf ons de toezegging om het project bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en banken uit te rollen.

Voor ons is dit project absolute noodzaak. Sociaal-culturele emancipatie kan alleen slagen als vrouwen ook economische zelfstandigheid en financiële zelfbeschikking kunnen bereiken.

 

Campagne Beslis over je eigen leven

In 2022 lanceerden we ook het voorlichtingspakket Beslis over je eigen leven voor taal-en inburgeringsscholen. In opdracht van het ministerie van SZW en naar aanleiding van de initiatiefnota van Bente Becker (VVD) ontwikkelden wij een voorlichtingspakket voor nieuwkomers en hulpverleners over zelfbeschikking. Zo bestrijden we onvrijheid en bevorderen we zelfbeschikking binnen de doelgroep en creëren we meer bewustzijn onder hulpverleners.

 

Doorgaande strijd: stop het prediken van geweld tegen vrouwen

In Utrecht vroeg Femmes for Freedom de burgemeester om handhavend op te treden tegen de stichting alFitrah en de imam van deze moskee. Wij vinden het onacceptabel dat alFitrah een gedachtegoed verspreidt dat geweld tegen en onderdrukking van vrouwen aanmoedigt. Ook in Den Haag dienden we een handhavingsverzoek in, tegen de as-Soennah Moskee wegens het ‘aanbevolen’ noemen van vrouwelijke genitale verminking.

In beide steden stelden de burgemeesters niet op te kunnen treden. Daarom voeren we doorgaand strijd in zowel Utrecht als Den Haag. Femmes for Freedom kan en zal zich niet neerleggen bij de aanname dat de vrijheid van godsdienst van een prediker in Nederland zwaarder weegt dan het beschermen van vrouwen tegen de verschrikkelijke praktijk van genitale verminking. Wij gaan in hoger beroep met de eis dat er wordt getoetst aan alle relevante mensenrechtenverdragen en jurisprudentie.

Deze juridische strijd is van levensbelang voor de naar schatting 4200 Nederlandse meisjes die de komende jaren gevaar lopen genitaal verminkt te worden. Uw donaties voor ons juridische gevecht zijn daarom ontzettend welkom.

 

Rechtszaak en Kamervragen: veertien jaar in huwelijkse gevangenschap

Ook heel concreet steunt Femmes for Freedom individuele vrouwen, zoals de vrouw die inmiddels al veertien jaar in huwelijkse gevangenschap leeft. Voor de Nederlandse wet is haar huwelijk al sinds lang ontbonden. Haar ex-man weigert echter het islamitisch-burgerlijk huwelijk (onder Pakistaans recht) definitief te ontbinden.

Voor hem is dat geen enkel probleem: hij woont inmiddels met zijn tweede echtgenote in het buitenland. Voor de vrouw zijn de consequenties echter loodzwaar: in de ogen van haar gemeenschap en familie is zij – immers volgens het Pakistaans recht – nog steeds met hem getrouwd en moet zij zich zo in alles gedragen. De consequenties zijn sociale gevaren als uitstoting, maar ook nog erger: als zij met een nieuwe partner familie in haar land van herkomst zou bezoeken, kan zij veroordeeld worden tot een lange gevangenisstraf wegens ‘overspel’.

Wij steunen deze vrouw al jarenlang in haar strijd. We zijn heel dankbaar aan advocaten Bahar Manawi en Azzaad Ramsaroep die deze zaak in 2023 op zich neemt.

Grote dank ook aan Jasper van Dijk en Michiel van Nispen, beiden Kamerlid voor de SP, voor hun Kamervragen over de zaak. Minister voor rechtsbescherming Weerwind antwoordde inmiddels dat het onacceptabel is dat iemand voor altijd blijft vastzitten huwelijkse gevangenschap.

We zijn zeer hoopvol over de goede afloop van deze zaak, maar de strijd is nog niet beslist.

 

Bereikt: vrouwen worden zélf betrokken bij kwaliteit vrouwenopvang

Sinds vele jaren vraagt Femmes for Freedom politieke en maatschappelijke aandacht voor de kwaliteit van de vrouwenopvang en benadrukken we waarom het zo belangrijk is om met de vrouwen zelf te werken aan de verbetering van die opvang.

Kamerlid Jacqueline van den Hil (VVD) heeft staatssecretaris Van Ooijen van VWS gevraagd om Femmes for Freedom te betrekken bij het verbeteren van de maatschappelijke opvang voor kwetsbare vrouwen. We zijn blij met dit resultaat: de vrouwen om wie het gaat, zullen nu beter gehoord worden.

 

Internationale impact van Femmes for Freedom

Steeds vaker bereiken we ook over landsgrenzen heen impact voor vrouwen en vrouwenrechten. Dit jaar zijn we verheugd over:

Agendering huwelijkse gevangenschap bij de Raad van Europa:

We hebben jarenlang intensief gelobbyd om huwelijkse gevangenschap ook bij de Raad van Europa en de Europese Unie te agenderen. In oktober was het zover! Margreet de Boer (lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks) presenteerde haar rapport Finding solutions for martial captivity bij de Commissie voor gelijkheid en non-discriminatie van de Raad van Europa. De commissie heeft dit rapport aangenomen en het wordt binnenkort plenair besproken door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Wij zijn natuurlijk superblij!

Tegengaan huwelijkse gevangenschap onderdeel van het Nederlandse buitenlands beleid

In oktober dienden Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Peter Valstar (VVD) een motie in die door de hele Kamer behalve de FvD werd aangenomen. Het is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen huwelijkse gevangenschap. De minister van Buitenlandse Zaken moet in overleg gaan met landen voor de erkenning van Nederlandse echtscheidingsbeschikkingen. Ook moet het aankaarten van huwelijkse gevangenschap onderdeel worden van het Nederlands mensenrechten- en feministisch buitenlandbeleid. Nederland is het eerste land ter wereld dat deze stap maakt.

 

Femmes for Freedom spreekt over huwelijkse gevangenschap in Spanje

Op uitnodiging van de Universiteit van Oviedo waren we namens Femmes for Freedom in mei in Spanje om over ons werk te praten. Op de dag van onze aankomst werd bekend dat twee Pakistaans-Spaanse zussen door hun broers waren vermoord - omdat deze vrouwen wilden scheiden van de echtgenoten aan wie zij een jaar eerder waren uitgehuwelijkt.

Door deze schokkende gebeurtenis kwam huwelijkse gevangenschap in heel Spanje op het publieke netvlies. Media en politici wilden veel weten over de zienswijze van Femmes for Freedom en de resultaten die we in Nederland bevochten hebben.
We hebben lezingen gegeven voor vrouwenorganisaties, NGO’s, bibliotheken, voor de universiteit van Valencia en de universiteit Madrid Complutense. Ook hebben we met politici en ambtenaren gesproken over praktische maatregelen die zij kunnen nemen om de positie van meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond te verbeteren.

Lokale, provinciale en landelijke media in Spanje hebben over het werk en impact van Femmes for Freedom geschreven.

Wij bedanken al de organisaties met wie we in Spanje een stevige basis mochten leggen om samen door te strijden voor wetgeving tegen huwelijkse gevangenschap.

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen