Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal
Nieuwsbericht illustratieve afbeelding

Nieuwsbrief: Fijne feestdagen

21 december 2023

Lieve vrienden van Femmes for Freedom,

Dankzij uw steun hebben we dit jaar op nationaal en internationaal niveau gestreden voor belangrijke veranderingen ten gunste van meisjes en vrouwen.

Ons hele team is u enorm dankbaar voor uw bijdragen en donaties. Met uw hulp blijven we onafhankelijk, kunnen we onrecht en knelpunten aanpakken, vrouwen ondersteunen en belangrijke rechtszaken voeren.

We hopen op uw aanhoudende steun in 2024 om de positie van meisjes en vrouwen in Nederland verder te verbeteren. Uw betrokkenheid is cruciaal, zoals we ook in deze nieuwsbrief laten zien.

Wij wensen u en uw dierbaren een hoopvol nieuwjaar, geïnspireerd door de hoop en het licht die u brengt aan vrouwen en meisjes in moeilijke omstandigheden.

 

Warme groet namens team FFF,

 

Shirin Musa

 

December

Op 5 december vierden we ons 12-jarig bestaan bij Femmes for Freedom. We blijven strijden voor de vrijheden en rechten van bi-culturele meisjes en vrouwen, zowel in de wet als in de praktijk. We danken iedereen voor de steun en kijken trots terug op de groeiende impact die we realiseren. 
 

November

 • FFF was te gast bij het Paris Women’s Forum, een internationale bijeenkomst van vooraanstaande bedrijven, politici, ondernemers en activisten. Shirin Musa, ging onder leiding van Alysse Nelson in gesprek met Mandan Dayani van 'I am a voter', hoe onderwijs kan helpen de politieke betrokkenheid van vrouwen te vergroten, ondanks de uitdagingen van langdurige patriarchale systemen en genderbias.
 • We deelden onze ervaringen over het politiseren van persoonlijke kwesties en het initiëren van veranderingen, zoals onze succesvolle strijd tegen huwelijkse gevangenschap en de ontwikkeling van nieuwe wetgeving. In Parijs legden we ook belangrijke internationale contacten, waaronder een gesprek met de Franse mensenrechtenambassadeur Delphine Borione, voor de wereldwijde aanpak van huwelijkse gevangenschap.

 

Oktober

FFF was genomineerd voor de Global Partnership Award van PILnet, een prestigieuze erkenning voor uitmuntende pro bono juridische projecten op wereldschaal. PILnet is een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor de toegankelijkheid van het recht, het aanpakken van mondiale uitdagingen en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen. Deze nominatie onderstreept FFF's inzet voor juridische verandering en bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame netwerken in het juridische veld.

 

Juni-september

 • FFF ondersteunde Nadia, een Nederlands Afghaanse vrouw die als kind gedwongen naar Afghanistan werd gebracht en daar werd uitgehuwelijkt. Achttien jaar later wist zij te ontsnappen, maar haar verzoek om hulp bij de Nederlandse ambassade in Pakistan werd afgewezen. Dit vanwege een regel in de Rijkswet op het Nederlanderschap die stelt dat men automatisch het Nederlanderschap verliest na meer dan 13 jaar buiten de EU zonder paspoortvernieuwing. Ondanks wetgeving, hulpverlening en overheidsbeloften om kindhuwelijken en geweld tegen vrouwen te bestrijden, bleven vrouwen zoals Nadia tot voor kort onbeschermd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf toe dat het beleid was om bi-culturele vrouwen die hun nationaliteit hadden verloren, af te wijzen. De zaak van Nadia is een duidelijk en pijnlijk voorbeeld van institutioneel racisme en hoe gendergerelateerd geweld door de overheid wordt versterkt.
 • Als reactie hierop lanceerde FFF het Meldpunt Verdwenen Vrouwen, gericht op bi-culturele Nederlandse meisjes en vrouwen die na een vakantie zijn verdwenen. De zaak-Nadia en de oproep van FFF leidden tot Kamervragen gesteld door Kati Piri en Songul Mutluer (PvdA), evenals tot raadsvragen in Amsterdam door Imane Nadif en Fatihya Abdi (GroenLinks-PvdA), in Haarlem door Sibel Ozogul (SP), in Den Haag door Rita Verdonk (Hart voor Den Haag) en in Nijmegen door Louisa Tumiwa (GroenLinks). Deze acties waren cruciaal voor het verkrijgen van inzicht in deze problematiek. De antwoorden op de Kamervragen en raadsvragen hebben bij ons nieuwe vragen en ideeën opgeroepen over hoe slachtoffers van gedwongen (kind)huwelijken en achterlating effectiever geholpen kunnen worden. We waarderen de inzet van deze politici voor vrouwenrechten ten zeerste.
 • FFF is opgericht voor vrouwen zoals Nadia en wij steunen haar in de rechtszaak die zij zal aanspannen tegen de Nederlandse overheid. Wij vragen ons af waarom niemand opmerkte dat ze uit Nederland was verdwenen. Het onrecht dat Nadia trof, kan veel meer biculturele Nederlandse vrouwen in gevaar brengen. Daarom hebben wij fel stelling genomen in de internetconsultatie over deze wet en delen wij onze mening over hoe deze wet verbeterd kan en moet worden.
 • Het Kennisplatform Inclusief Samenleven(KIS) nodigde Femmes for Freedom uit voor geven van een webinar over Financiële Zelfverdediging.
 • Bij het Rode Kruis hebben wij een training gegeven over gendergerelateerd geweld tegen biculturele vrouwen. 
 • Tijdens de CSW-kennisdelingssessie hebben we een presentatie gegeven over "Een inclusieve en intersectionele benadering van financiële zelfredzaamheid voor migranten- en vluchtelingenvrouwen in het westen." We hebben concrete aanbevelingen voorgesteld om op te nemen in de aanbevelingen die aan de Nederlandse delegatie worden voorgelegd voor de CSW.

 

Mei

 • Shirin Musa vertegenwoordigde FFF bij het Vital Voices Festival in Washington op 5 en 6 mei, waar ze onze strijd voor de erkenning van huwelijkse gevangenschap in Nederland en Europa Oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is een van de drijvende krachten achter Vital Voices, een belangrijk platform voor vrouwenrechten. Een hoogtepunt was een lunch met Hillary Clinton, waar we samen met andere prominente feministen waren uitgenodigd. Deze gelegenheid bood ons de waardevolle kans om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

 

Maart

 • We bespraken met Tweede Kamerlid Jan Klink (VVD) hoe Nederland vrouwen in huwelijkse gevangenschap beter kan ondersteunen, ook in het buitenland. Hij stelde op 28 maart Kamervragen. Ook spraken we met Bente Becker (VVD) over zelfbeschikking van bi-culturele meisjes. We waarderen de inzet van beide Kamerleden voor vrouwenrechten zeer.
 • Op Internationale Vrouwendag, 4 maart, georganiseerd door het Sterke Vrouwennetwerk Antwerpen, deelden wij onze inzet in de strijd tegen de onderdrukking van meisjes en vrouwen. We lichtten toe hoe we onzichtbare kwesties zichtbaar maken en via politieke wegen systeemveranderingen initiëren om de mensenrechten van meisjes en vrouwen te verbeteren.


Februari

 • Op 21 februari behandelde de Eerste Kamer ons Wetsvoorstel Tegengaan Huwelijkse Gevangenschap, een initiatief waarvoor FFF meer dan elf jaar heeft gestreden. Dit wetsvoorstel, dat net zo belangrijk is als de wetswijziging van 1972 die duurzame ontwrichting als scheidingsgrond erkende, stelt vrouwen in staat om uit religieuze huwelijken te stappen. Sinds onze oprichting in 2011 hebben we onvermoeid gewerkt aan het definiëren, agenderen en bestrijden van huwelijkse gevangenschap. Onze vastberaden inspanningen hebben geleid tot de strafbaarstelling in 2012 en nu tot de opname van dit belangrijke thema in het Burgerlijk Wetboek. We zijn trots dat de Nederland politiek het voortouw neemt in de wereldwijde strijd tegen huwelijkse gevangenschap en daarmee een precedent schept voor de bescherming van vrouwenrechten.
 • In 2020 kreeg een prediker van de Haagse As-Soenah Moskee eerst een taakstraf voor het promoten van vrouwenbesnijdenis, maar werd later in hoger beroep vrijgesproken. FFF was geschokt door de vrijspraak, gebaseerd op een rapport van Maurits Berger dat stelde dat dergelijke aanbevelingen niet leiden tot vrouwenbesnijdenis in Nederland. Geen vrouw werd tijdens de zitting gehoord. Het Openbaar Ministerie trok later de beslissing om in cassatie te gaan in. FFF zal binnenkort meer details delen over het rapport en verdere acties, na recente inzage in dit rapport.

 

Januari

 • FFF heeft sinds haar oprichting ook voor de internationale erkenning van huwelijkse gevangenschap gevochten. Dankzij onze samenwerking met Eerste Kamerlid Margreet de Boer werd haar rapport "Finding solutions for marital captivity" aangenomen in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Deze resolutie, die huwelijkse gevangenschap erkent als geweld tegen vrouwen, bevat aanbevelingen om dit te bestrijden. Dit is een cruciale stap naar erkenning in Europese wetgeving.
 • In het Europees Parlement hield Samira Rafaela, D66-Europarlementariër voor Renew Europe, een krachtig pleidooi voor de erkenning van huwelijkse gevangenschap in de conceptrichtlijn om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.
Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen