Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Persbericht: Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen

21 november 2016

PERSBERICHT

Amsterdam, 21 november 2016

Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen

Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt van de vierjaarlijkse regeringsrapportage en de dialoog daarover met minister Bussemaker. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen.

Het CEDAW-comité is onder meer bezorgd over het voortduren van discriminerende stereotypen, ‘hate speech’ en racistisch geïnspireerd geweld tegen moslimvrouwen, migranten en asielzoekende vrouwen. Het Comité kapittelt de regering over het gebrek aan informatie over de arbeidsmarktparticipatie en -exploitatie van vrouwen uit etnische minderheden. Hierover moet de regering de volgende keer, over vier jaar, specifiek rapporteren.

Wijzigen mediawet

Het Comité beveelt verder aan om meer te doen om discriminerende stereotypen uit te bannen en positieve en non-stereotype beeldvorming van vrouwen in media en reclame te bevorderen, onder meer door de mediawet te wijzigen. Gender-stereotypering moet onder de verschillende vormen van (verboden) discriminatie vallen. Dat is nu niet zo.

Huwelijkse gevangenschap en intersekse

Het aanpakken en uitroeien van huwelijkse gevangenschap kan beter; onder meer door voorlichting aan en training van de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie en de advocatuur. Ook over de mensenrechtenschendingen van intersekse personen doet het Comité voor het eerst een uitspraak: het maakt zich zorgen over de medisch onomkeerbare operaties van geslachtskenmerken van intersekse kinderen. De regering moet zorgen dat er een op rechten gebaseerd gezondsheidsprotocol voor intersekse kinderen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zorg en welzijn

Op het vlak van zorg en welzijn moet Nederland ook het nodige verbeteren:

  • huisartsen dienen aan vrouwen die over tijd zijn de abortuspil te kunnen voorschrijven en apotheken moeten die dan ook leveren.
  • zonder verdere vertraging moeten alle slachtoffers van huiselijk geweld gratis juridische bijstand krijgen – het Comité merkt op dat daders hier wel toegang toe hebben, maar slachtoffers niet.
  • het gender-neutrale huiselijk-geweldbeleid moet worden vervangen door een gender-sensitieve aanpak: mèt oog voor de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en mèt oog voor de sekse van dader en slachtoffer.
  • de gemeentelijke voorzieningen voor vrouwenopvang en jeugdzorg (waaronder kindermishandeling) moeten worden geëvalueerd. Ook de Ombudsman heeft aangekondigd nader onderzoek naar de opvang te gaan doen.

Veel kritische noten ontleend aan schaduwrapportage
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schreef namens Nederlandse ‘niet gouvernementele organisaties’ (NGO’s) een schaduwrapport met aanvullingen op en kritische noten bij het regeringsrapport. Het Vrouwenrechtencomité blijkt de schaduwrapportage goed te hebben gelezen. Ook registreerde het Comité scherp op welke vragen het geen antwoord kreeg van de regering om dit terug te laten komen in de Conclusies en Aanbevelingen.

Bijna 80 Nederlandse organisaties hebben het schaduwrapport (‘Unfinished Business-Women’s Rights in The Netherlands’ (link invoegen) ondertekend, waaronder Femmes for Freedom, FNV Vrouw, Mama Cash, NJCM, NNID (Nederlands Netwerk Interseks/DSD), PROUD, Tiye International, TransGendernet, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, VVAO, de Nederlandse Vrouwenraad en Women on Waves.

Zie ook:

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen