Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Red de Vagina: oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

07 maart 2019

Niemand heeft het over de maagdelijkheidsobsessie in de migrantengemeenschappen en daarom worden fundamentele mensenrechten van meisjes en vrouwen massaal geschonden in Nederland. Femmes For Freedom vindt het de hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Daarom willen wij graag met minister Hugo de Jonge, de NVOG het gesprek aangaan over maagdelijkheidscontroles en –herstel. Vermoedelijk vragen jaarlijks duizenden vrouwen met een islamitische achtergrond uit migrantengemeenschappen informatie over het maagdenvlies en laten honderden zich behandelen.

Maagdelijkheidscontroles

Ondanks dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) maagdelijkheidscontroles duidelijk heeft gekwalificeerd als genderdiscriminatie en schending van vrouwen- en meisjesrechten, hebben onmenselijke patriarchale normen en waarden in het Nederland van 2019 vrij spel om deze controles af te blijven dwingen bij  jonge vrouwen. In België werken de artsen niet langer mee aan maagdelijkheidscontroles en maagdelijkheidsverklaringen. De Belgische Nationale Raad van de Orde der Artsen kwalificeert deze praktijken als: ‘Niet nuttig, niet relevant, discriminerend en het kan ervaren worden als een daad van agressie’.

Recent nog zijn hier door de VVD  en SP Kamervragen over gesteld. Femmes for Freedom is verheugd dat de minister in zijn antwoorden de problematiek rondom de controles en herstel erkent, maar wil de minister toch aansporen om duidelijker stelling te nemen tegen deze achterhaalde praktijken door deze te verbieden. De vagina, zo schreven wij al eerder, is noch het epicentrum van eer, noch een politieke speelbal. Cultuur, traditie, geloof en politiek dienen buiten het broekje te blijven.

Artsen in overtreding met maagdelijkheid hersteloperaties

Artsen die maagdelijkheidshersteloperaties aanbieden en hierover adverteren, bevestigen hiermee aan de jonge vrouwen dat deze een misstap hebben begaan. Herstel het maagdenvlies, is hun devies. Maar een vrouw die seks heeft gehad voor het huwelijk is ‘geen misstap begaan’. Ze heeft haar hart gevolgd, of haar lust. Ze heeft een keuze gemaakt die de artsen, familie, gemeenschap, geloof, cultuur of man niet mogen veroordelen, en die ze zelf ook zou moeten kunnen respecteren. Die kans krijgt ze niet. Omdat artsen met hun commerciële klinieken het eens zijn met het patriarchaat; je moet maagd zijn en wij zijn er voor je om het te fixen!

 
Bron: www.maagdenvliesherstellen.nl & www.maagdenvliesherstel.nl

De wildgroei van artsen die maagdelijkheidhersteloperaties uitvoeren, maken ook misbruik van de kwetsbaarheid van de jonge vrouwen door te adverteren en te concurreren op prijs en methode. Hoewel cosmetische operaties passen binnen een vrije samenleving, moeten er aan deze klinieken en online aanbieders grenzen gesteld worden. Deze artsen schenden niet alleen de fundamentele mensenrechten van jonge vrouwen, maar handelen ook in strijd met de medische richtlijn uit 2004 van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) om goede voorlichting te geven. Vrouwen ondergaan deze operaties niet voor de lol. Zij doen dit voor man en schoonfamilie die perse een maagd als bruid willen en die bloed willen zien op de huwelijksnacht. Deze operatie is niet optioneel. Er is sprake van dwang. Niemand laat zijn neus corrigeren om deze vervolgens doelgericht kapot te laten staan.

Oproep aan minister Hugo de Jonge en de NVOG

Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes met een migrantenachtergrond wordt genegeerd zodra er winst gemaakt kan worden aan patriarchale normen. Wat is het Nederlandse integratie-emancipatie en ons mensenrechtenbeleid waard als de fundamentele mensenrechten van deze groep wordt geschonden? Wij vragen u, samen met uw collega’s, een einde te maken aan de schending van de rechten van vrouwen en meisjes, aan deze vorm van genderdiscriminatie en het winstbejag ten koste van een kwetsbare groep. Wij gaan graag met u in gesprek over trots zijn op je eigen keuzes, het recht om verliefd te worden, zoenen, friemelen, anticonceptie, de schaamte voorbij, het ideaal voorbij, het genot en de educatie; kortom, we komen graag praten over de vagina en fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes uit migrantengemeenschappen.

We zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat de minister morgenochtend, op internationale vrouwendag, bovenstaand werk in ontvangst zal nemen. We hopen dat dit hem inspireert meisjes- en vrouwenrechten te blijven verdedigen.

De materialen ter ondersteuning van deze actie zijn vrij te downloaden via deze link.

Graag delen we ook deze column van feministe Nazmiye Oral met jullie, waarin ze vurig betoogt waarom zij haar maagdelijkheid aan zichzelf cadeau heeft gedaan.

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen