Lees voor
verlaat site!
wis bezoek
meldpunt
taal

Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap naar de Kamer

27 november 2019

Femmes for Freedom is zeer blij met het wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in het Burgerlijk Wetboek van het kabinet waardoor het makkelijker wordt voor partijen om religieus te scheiden. Een mogelijkheid waar Femmes for Freedom al geruime tijd voor ijvert. Het belang van deze wetgeving is groot: huwelijkse gevangenschap is in strijd met de fundamentele mensenrechten en geweld tegen vrouwen. Het duidelijke standpunt van de regering op dit gebied, met de bijbehorende wetgeving, is een noodzakelijk signaal dat huwelijkse gevangenschap in Nederland niet geaccepteerd wordt en biedt vrouwen instrumenten om tegen dit onrecht te strijden. Alle maatregelen tegen huwelijkse gevangenschap van de Nederlandse regering maakt ons land het eerste land in de wereld die haar vrouwen tegen dit onrecht met wetgeving, beleid en hulpverlening probeert te beschermen. 

Femmes for Freedom heeft in 20122014, (zie ook: A&MR 2014 Nr.02)2017 en 2018 voorstellen gedaan om in het burgerlijk wetboek een bepaling op te nemen die voorziet dat beide partners meewerken aan de ontbinding van het religieus huwelijk. In 2018 deed Femmes for Freedom mee aan de Internetconsultatie Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap. We zijn blij dat onze voorstellen met steun van de Kamer dit jaar zijn  overgenomen door het kabinet in het nieuwe wetsvoorstel.

Tevens is het wetsvoorstel van het kabinet een belangrijke erkenning voor de jarenlange strijd en lobby van Femmes for Freedom, dat speciaal in 2011 is opgericht voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap. Wij hebben het onderwerp in Nederland op de agenda gezet, hebben er met succes voor gelobbyd dat in 2012 huwelijkse gevangenschap strafbaar gesteld zou worden in Nederland,  hebben succesvolle proefprocessen gevoerd, het onderwerp geagendeerd bij het VN-Vrouwenrechtencomité en een hoorzitting over het onderwerp georganiseerd in het Europees Parlement. Onze kennis van het onderwerp komt van de bron. Wij zijn opgericht door vrouwen die het onderwerp uit eigen ervaring kennen en we verlenen nog elke dag hulp aan vrouwen in huwelijkse gevangenschap (welke vrouwen veelal worden door de reguliere hulpverlening naar ons worden doorverwezen). Femmes for Freedom is derhalve alle Kamerleden erkentelijk voor de inspanningen en inbreng in AO’s en plenaire debatten voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap. Sinds 2011 zijn door de kamerbrede inzet en steun wetgeving, hulpverlening en voorlichtingsactiviteiten in gang gezet. Hartelijk dank hiervoor namens alle vrouwen!

Is het werk van Femmes for Freedom nu af? Nee, we blijven vrouwen bijstaan die met huwelijkse gevangenschap en andere vormen van onvrijheid te maken hebben. Ook gaan we verder met de internationale erkenning en agendering van huwelijkse gevangenschap, omdat dit niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal fenomeen is. Zoals Fred Teeven in zijn functie als staatssecretaris van Justitie al eerder zei; ‘als Nederlandse scheidingen overal erkend zouden worden, was er geen sprake meer van huwelijkse gevangenschap.’ Zo lang dit niet het geval is, is het belangrijk om zowel als Nederlandse regering, Femmes for Freedom en andere NGO’s maar ook in EU-verband in gesprek te gaan met de landen waarvan het familierecht huwelijkse gevangenschap kan veroorzaken en een dialoog met deze landen aan te gaan. Omdat de EU namens 28 lidstaten spreekt, kan zij veel gewicht in de schaal leggen tijdens de gesprekken met deze landen. Femmes for Freedom pleit ervoor dat de familierechtelijke situatie rond huwelijkse gevangenschap standaard een gespreksonderwerp wordt bij het afsluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten. Ook zou het goed zijn als EU te bekijken hoe de noodzaak om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan, in internationale mensenrechtenverdragen, resoluties en Europese wetgeving opgenomen kan worden.

Femmes for Freedom over huwelijkse gevangenschap in de media

Deel, mail of print deze pagina
Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon e-mail Icon WhatsApp Icon Printen